Krajský soud

Přejít na: navigace, hledání

Krajské soudy jsou jedním z článků soustavy obecných soudů České republiky.

Existuje sedm krajských soudů, po jednom se sídlem v Praze, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě. Obvodem Krajského soudu v Praze není Praha, ale středočeský soudní kraj (odpovídající správnímu Středočeskému kraji). Kromě toho zde sídlí Městský soud v Praze, jehož obvodem je Hlavní město Praha a který vykonává působnost krajského soudu pro Prahu. Některé krajské soudy mají pobočky v dalších důležitých sídlech svých obvodů (např. v Olomouci a v Liberci).

Krajské soudy rozhodují o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, a dále je jim svěřena rozsáhlá specialisovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v některých obchodních věcech, o správních žalobách, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech. Tato dichotomie je mnohými kritisována jako nadbytečná, zbytečně složitá a pro účastníky nepřiměřeně zatěžující a je navrhováno, aby i tyto věci projednávaly v I. stupni okresní soudy.