Žalobce

Přejít na: navigace, hledání

Žalobce (lat. actor, angl. plaintiff, fr. demandeur, něm. Kläger) je ten, kdo podal k soudu žalobu, jíž se domáhá svého práva proti žalovanému. Je jednou ze stran občanského soudního řízení, v níž soud jeho žalobu projednává.

České právo neumožňuje (až na výjimky) podat žalobu, v níž by nebyl uveden žalovaný, ale která by po soudu požadovala prosté určení práva nebo právního vztahu (např. vlastnictví určité věci).

Zvlášť v poslední době se množí případy, kdy novináři nesprávně používají termínu žalobce pro označení státního zástupce, takže vzniká nebezpečí, že se tento chybný usus prosadí.