Vnitřní a kancelářský řád

Přejít na: navigace, hledání

Vnitřní a kancelářský řád pro soudy (zkratka VKŘ nebo v. k. ř.) je interní předpis vydaný Ministerstvem spravedlnosti (instrukce č. 1/2002), kterým se upravuje vedení soudní agendy a ostatní administrativní záležitosti soudů.

Je to rozsáhlý, každoročně novelisovaný dokument, popisující, inter alia, zásady pro činnost soudních oddělení a senátů, pro přijímání a odesílaní soudní korespondence, pro vedení spisů a soudních rejstříků, pro vyhotovování rozsudků a usnesení, stanovící přesný způsob provádění a protokolace procesních úkonů atd.

Vnitřní a kancelářský řád je pro soudy a všechny jejich zaměstnance, včetně soudců, závazný a jeho porušení proto může být předmětem stížnosti.

Vizte též