Spojené státy americké

(Přesměrováno z SCOTUS)
Přejít na: navigace, hledání

Spojené státy americké (United States of America, USA) jsou státem, federací a subjektem mezinárodního práva veřejného. Vznikly dne 4. července 1776.

Zákonodárná moc

Federální kompetence jsou založeny především na čl. 8 odst. 3 ústavy, tzv. Commerce Clause. Jsou omezeny 10. dodatkem ústavy. Vzhledem k nezbytnosti harmonisace i jiných oblastí, byla ve 20. letech 20. století zahájena dobrovolná harmonisace prostřednictvím uniform acts, což jsou professorské návrhy právních předpisů schválené státními zákonodárnými sbory. Nejznámější je Uniform Commercial Code (UCC), který platí ve 49 státech USA (s výjimkou Lousiany, která se řídí kontinentálním právem).

Justice

Na rozdíl od většiny státních soudců jsou federální soudci jmenováni.

V USA existuje 91 oblastních soudů (United States District Courts), v každém z 50 států, v Distriktu Columbia a Portoriku, 1 až 4, jako soudů první instance. Podle Encyclopaedia Britannica: "Each District Court has at least one district judge and can have more than a score of district judges, as well as a clerk, a United States attorney, a United States marshal, one or more United States magistrates, bankruptcy judges, probation officers, court reporters, and their staffs."

Druhá federální instance

Druhou instancí je 13 odvolacích soudů (United States Courts of Appeals), které byly zřízeny zákonem ze 3. března 1891 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit zákonem z 2. dubna 1982 a má v působnosti veškeré nehmotné statky, správní soudnictví proti federálním správním úřadům a jiné spory proti USA. Sídlí ve Washingtonu, D. C.)

obvody:
 1. 1st Circuit (Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, and Puerto Rico)
 2. 2nd Circuit (Vermont, Connecticut, and New York)
 3. 3rd Circuit (New Jersey, Pennsylvania, Delaware, and the Virgin Islands)
 4. 4th Circuit (Maryland, West Virginia, Virginia, North Carolina, and South Carolina)
 5. 5th Circuit (Mississippi, Louisiana, and Texas)
 6. 6th Circuit (Ohio, Michigan, Kentucky, and Tennessee)
 7. 7th Circuit (Indiana, Illinois, and Wisconsin)
 8. 8th Circuit (Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Nebraska, North Dakota, and South Dakota)
 9. 9th Circuit (California, Oregon, Washington, Arizona, Nevada, Idaho, Montana, Alaska, Hawaii, and Pacific islands)
 10. 10th Circuit (Colorado, Wyoming, Utah, New Mexico, Oklahoma, and Kansas)
 11. 11th Circuit (Georgia, Florida, and Alabama)
 12. nečíslovaný – District of Columbia Circuit (Washington, D.C.)

Můžete se podívat na mapu.

Třetí federální instance

Třetí instancí je Nejvyšší soud USA (Supreme Court, SCOTUS). Do jeho působnosti, avšak na rozdíl od kontinentálního práva nikoliv výhradní, patří i ústavní soudnictví (judicial review). Od roku 1869 má 9 členů.

předsedové Nejvyššího soudu:
 1. John Jay (1789–95)
 2. John Rutledge (1795)
 3. Oliver Ellsworth (1796–1800)
 4. John Marshall (1801–35)
 5. Roger Brooke Taney (1836–64)
 6. Salmon P. Chase (1864–73)
 7. Morrison Remick Waite (1874–88)
 8. Melville Weston Fuller (1888–1910)
 9. Edward Douglass White (1910–21)
 10. William Howard Taft (1921–30)
 11. Charles Evans Hughes (1930–41)
 12. Harlan Fiske Stone (1941–46)
 13. Fred M. Vinson (1946–53)
 14. Earl Warren (1953–69)
 15. Warren E. Burger (1969–86)
 16. William H. Rehnquist (1986–2005)
 17. John Glover Roberts, Jr. (od 2005)

Vizte též

Další odkazy