Exorcismus

Verse z 28. 2. 2007, 04:10; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Exorcismus (z řec. ἐξορκισμός = vyhánění) neboli vymítání zlých duchů, popř. vymítání ďábla, je kanonickým právem aprobovaný obřad, při němž katholický kněz, který k tomu dostal od místního ordináře (tj. obvykle biskupa) svolení, z osoby – výjimečně ze zvířete nebo věci – která je považována za "posedlou", zaříkáváním vyhání "zlé duchy" (daemones). Exorcismus patří mezi svátostiny.

Jako určitý pokrok proti minulosti je nutno hodnotit, že pokud se exorcismus nepodaří, kanonické právo dnes již nedovoluje posedlou osobu upálit.

Vizte též