Svátostina

Přejít na: navigace, hledání

Svátostina (lat. sacramentalium) je svátosti se blížící liturgický úkon, jenž však na rozdíl od ní nemá přímou oporu v Novém zákoně.

Pro římskokatholickou církev definuje svátostiny can. 1166 CIC/1983: "Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na přímluvu církve."

Druhy svátostin:

  1. zasvěcení
  2. žehnání
  3. exorcismus (vymítání zlých duchů)
  4. denní modlitba
  5. církevní pohřeb
  6. slib
  7. přísaha

Vizte též