Kánon

Přejít na: navigace, hledání

Kánon (od řec. κανων = pravidlo), zkratka can. nebo kán., je základní strukturní jednotka Codexu Iuris Canonici, jíž v sekulárních předpisech odpovídá paragraf nebo článek.

Některé kánony se dále děli na paragrafy (§) a/nebo číslované odstavce.

Vizte též