Paragraf

Přejít na: navigace, hledání

Paragraf [značka §; její původ je nejasný, podle jedné theorie se vyvinula z hebrejského písmene ג (gimel), podle jiné je to ligatura SS, zkratky ze signum sectionis, česky značka odstavce] je základní číslovaná část právního předpisu. Ústavní zákony, mezinárodní úmluvy, smlouvy a některé další právní texty se místo na paragrafy člení na články (zkratka čl.) se stejným významem.

Paragrafy právního předpisu se číslují vzestupně počínaje od jedničky a zůstávají zachovány i v případě pozdější novelisace; pokud nutné vložit do textu další paragrafy, označují se malým písmenem za číslem paragrafu, např. "§ 49a občanského zákoníku".

Mezi paragrafem a číslem se vždy píše mezera. Má-li stát značka paragrafu na začátku věty, je třeba vypsat ji slovy, např. "Paragraf 115 se v tomto případě neuplatní.". Zdvojování značky § ve významu plurálu (např. "podle ustanovení §§ 153–155 trestního zákona"), dříve značně rozšířené, se z hlediska moderní typografie pokládá za nevhodné.

Popsané použití paragrafu je obvyklé pouze ve středoevropské jazykové oblasti, jinde se paragraf používá pro označení odstavců a připojuje se v odkazu za označení článku, např. "Article 64 § 2" nebo "Section 113 § 3".

Znak paragrafu (§) se – spolu s vahami slepé římské bohyně Iustitie – užívá jako jeden ze symbolů práva. Symbolem paragrafu je inspirováno i logo Iuridicta.

Vizte též