Písmeno

Přejít na: navigace, hledání

Odstavce nebo paragrafy právního předpisu se někdy dále člení na písmena (zkratka písm.). V textu právního předpisu i v odkazech se za písmenem píše znak ")", např. "ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku".

Pokud je nutno umístit odkaz obsahující písmeno do závorky, používají se pro tento účel hranaté závorky, např. "[srov. ustanovení § 226 písm. a) trestního řádu]".

Klíčem pro to, zda paragraf rozdělit na odstavce nebo na písmena, je, zda rozdělovaný text tvoří jednu větu. Je-li tomu tak, užívají se písmena, jinak se použijí odstavce.

V případě novelisace právního předpisu se písmena přeznačí. Výjimkou je derogace v důsledku zrušení části právního předpisu nálezem Ústavního soudu. Jde však o krajně nevhodnou legislativní techniku, v zahraničí nepoužívanou, která způsobuje obtíže při používání starší právní literatury, odkazující na jiné ustanovení, případně na ustanovení s jiným obsahem.

Vizte též