Odstavec

Přejít na: navigace, hledání

Odstavec (zkratka odst.) je číslovaná část paragrafu nebo článku. V textu právního předpisu se zapisuje do závorky, při odkazu se uvádí bez ní (např. "§ 99 odst. 3 občanského soudního řádu).

V případě novelisace právního předpisu se odstavce přečíslují. Výjimkou je derogace v důsledku zrušení části právního předpisu nálezem Ústavního soudu.

Vizte též