Závětí

Přejít na: navigace, hledání

Závětí je část položky hierarchického členění právního předpisu následující po posloupnosti položek nižší hierarchické úrovně.

Závětí lze použít jen ve spojení s návětím, samostatně v textu předpisu stát nemůže.

Příklad

§ 31

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo   ← návětí

    a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,

    b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,

    c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;

vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.   ← závětí

Vizte též