Alinea

Přejít na: navigace, hledání

Alinea je nečíslovaný odstavec. Je to odsazený, na novém řádku začínající text odstavce v právním předpisu, vlastně "odstavec v odstavci". Jde o poměrně málo rozšířenou legislativní techniku, která doznala použití pouze v trestním zákoně.

Alineu nelze zaměňovat s odrážkou.

Někdy bývá zvykem odkazovat na alineu pomocí latinské pořadové číslovky, tj. alinea prima, alinea secunda, alinea tertia atd.

Příklad

§ 43

Pachatel, který spáchal úmyslný trestný čin jako člen zločinného spolčení, nebo

pachatel, který takový čin spáchal vědomě se členem zločinného spolčení anebo v úmyslu zločinnému spolčení napomáhat,   <-- alinea

se považuje za pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení, jestliže okolnosti činu nebo osoba pachatele podstatně zvyšují stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost.

Vizte též