Trestní řád

Přejít na: navigace, hledání

Trestní řád je výsledek kodifikace trestního práva processního.

Stanoví postup orgánů činných v trestním řízení při řízení o trestných činech a při trestání usvědčených pachatelů trestných činů. Zákon také stanoví oprávnění a povinnosti stran (obviněného a státního zástupce) a účastníků (obhájce, svědka, znalce a tlumočníka).

Systematika

 1. obecná část
 2. přípravné řízení
 3. řízení před soudem
  1. předběžné projednání obžaloby
  2. hlavní líčení
  3. řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích
  4. výkon trestů a ochranných opatření
 4. některé úkony souvisící s trestním řízením
 5. přechodná a závěrečná ustanovení

České trestní řády

 1. trestní řád ze dne 29. července 1853
 2. zákon č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní řád, ze dne 23. května 1873 (v Rakousku stále účinný)[1]
 3. zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ze dne 12. července 1950, sněmovní tisk č. 486
 4. zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ze dne 19. prosince 1956, sněmovní tisk č. 95
 5. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ze dne 29. listopadu 1961

Cizí trestní řády

Francie
 • Trestní řád z roku 1808 (Code d’instruction criminelle)
 • Trestní řád z roku 1958 (Code de procédure pénale)

Vizte též

Další odkazy