A/nebo

Přejít na: navigace, hledání

A/nebo je anglicismus, který se vyskytuje v českých překladech právních textů. Vznikl nepochopením rozdílu mezi spojkou xor a spojkou nebo, které mají tyto pravdivostní tabulky:

Pravdivostní tabulka
exklusivní or nebo
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1

Rozdíl v posledním řádku způsobuje, že když je třeba v angličtině vyjádřit 1 1 1, použije se jargon and/or. Opačný problém vznikne, když je třeba vyjádřit XOR. Obvykle se spojení uvodí výrazy "buď … anebo" (v angličtině either … or) nebo (v logice) tehdy a jen tehdy (tajt).

Kritika

The phrase has come under considerable criticism in the legal profession in both American and British courts. Judges have called it a "freakish fad," an "accuracy-destroying symbol," and "meaningless." The Wisconson Supreme Court referred to it as "that befuddling, nameless thing, that Janus-faced verbal monstrosity." Perhaps most crushing of all, the Kentucky Supreme Court said it was a "much-condemned conjunctive-disjunctive crutch of sloppy thinkers." It is particularly damaging in legal writing, in addition to being generally sloppy writing, because a bad faith reader of a contract can pick whichever suits him, the "and" or the "or."

Prameny a literatura

  • Bryan A. Garner: Looking for words to kill? Start with these. In Student Lawyer 35.1 (2006): 12-14. American Bar Association.