Svátost

Přejít na: navigace, hledání

Svátost (lat. sacramentum) je liturgický úkon nebo obřad, jímž představitel církve (obvykle duchovní, výjimečně též laik) koná – za přesně stanovených podmínek – akt Boží milosti.

Udílení svátostí, v jejichž působení křesťané věří, je zároveň výkonem církevní moci nad věřícími, neboť ti se bez nich nemohou obejít a jsou proto na církevní autoritě zcela závislí.

Římskokatholická církev (a spolu s ní některé další církve) uznává sedm svátostí:

  1. křest
  2. biřmování
  3. eucharistie
  4. svěcení
  5. svátost smíření (tj. zpověď)
  6. pomazání nemocných (dříve "poslední pomazání")
  7. manželství

Vizte též