Laik

Přejít na: navigace, hledání

Laik (lat. laicus, původem z řeckého λαϊκός = světský, angl. layman, fr. laïc, něm. Laie) se v právu nazývá osoba stojící mimo právnickou profesi.

Podle jedné z možných definic: "Laikem v určitém oboru lidské činnosti je ten, kdo pro ni není odborně vyškolen. Jeho protikladem je tedy odborník." Podle ojedinělého názoru Františka Weyra: "Pojem laika nemá daleko k pojmu diletant."[1]

Jako v mnoha jiných oborech lidské činnosti, které jsou závislé na specifických odborných vědomostech a dovednostech, existuje mezi odborníky a laiky imanentní napětí a nedůvěra.

Podle can. 207 § 1 CIC 1983 je laikem ten pokřtěný věřící, který nemá svěcení.[2] K tomu je nutno podotknout, že většina řeholníků dnes laiky není; hovoří se o řeholních knězích. Naopak ženy-řeholnice se nikdy duchovními stát nemohou, takže i Matka Teresa byla z hlediska církevního učení laikem.

Vizte též

Poznámky

  1. Časopis pro právní a státní vědu, ročník XXVII/1946, s. 225.
  2. Codex iuris canonici 1983 (anglicky)