Advokát

Přejít na: navigace, hledání

Advokát je právní zástupce.

Podle českého práva to musí být právnicky vzdělaná osoba, která absolvovala alespoň magisterské studium na právnické fakultě, vykonávala po dobu nejméně 3 let praxi v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient a složila advokátní zkoušky. Advokát je oprávněn zastupovat fysické i právnické osoby před soudem nebo jiným úřadem při všech právních úkonech.

Účastníky řízení smějí zastupovat i jiné osoby, které se označují za obecné zmocněnce. Toto laické zastupování však není přípustné v trestním řízení při obhajobě obviněného, v řízení před dovolacím a kasačním soudem a u Ústavního soudu.

Podívejte se též na