Dilettant

(Přesměrováno z Diletant)
Přejít na: navigace, hledání

Dilettant (z it. dilettare potěšit, které pochází z lat. dilectare) je takový laik, který nerozumí věci, česky břídil. Opakem je odborník (expert).

Dilettanti píší slovo "dilettant" jako *diletant. V angličtině je v positivním významu doloženo už od roku 1748.

Významný profesor práva, František Weyr, charakterizoval slovo "diletant" takto: "Toto slovo používané v pejorativním smyslu je italského původu a označuje lidi, kteří něco provozují 'z lásky' čili ze zalíbení ('diletto') a pejorativní význam nezasluhuje, poněvadž ten, kdo něco provozuje z lásky (s oblibou) stojí zpravidla výše než ten, kdo tak činí pouze po nádenicku, byť i snad odbornějším způsobem."[1]

Prameny a literatura

  1. Časopis pro právní a státní vědu, ročník XXVII/1946, s. 225.

Další odkazy

  • Dilettant [momentálně nefunguje]. In Ottův slovník naučný VII, p. 541.
  • Dilettante. In Merriam-Webster (anglicky)