Finanční právo

Verse z 24. 4. 2011, 13:34; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Finanční právo‎ je hybridním ad hoc vytvořeným právním odvětvím veřejného práva. Zabývá se berním, rozpočtovým, měnovým, devisovým a investičním právem. Společným znakem je, že objektem jsou peníze a finanční toky.

Mezi berně patří daně, poplatky a cla. Za kommunismu se daně, které platily socialistické organisace, nazývaly odvody. V ČR se finanční právo regulované ministerstvem financí za každou cenu snaží vymanit ze správního práva. Symptomem je existence zvláštního kodexu berního řízení, zákona o správě daní a poplatků, přetrvávání existence příspěvkových organisací a vůbec pojmu "organisace" místo právnická osoba.

Podívejte se také na

Prameny a literatura

  1. Němeček et al.: Úvod do studia finanční vědy a českého finančního práva. Všehrd, Praha duben 1996
  2. Milan Bakeš et al.: Finanční právo. C. H. Beck, Praha 1995, 365 pp.

Další odkazy