Kolek

Verse z 1. 4. 2009, 15:35; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kolek (název pochází od primitivních dřevěných razítek, jejich otiskem na podání se zaplacení poplatku kdysi potvrzovalo), officiálně kolková známka, je způsob uhrazení soudního nebo správního poplatku. Z kolků se vyvinuly poštovní známky, což byl původně poplatek poštovnímu úřadu.

Podobu a používání kolků reguluje vyhláška ministerstva financní č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, ve znění vyhlášky č. 264/1997 Sb. Klíčový je § 3:

§ 3

(1) Jestliže je poplatek splatný bez vyměření při předložení podání, nalepí se oba díly kolkové známky na podání.

(2) Platí-li se poplatek již při předložení podání, kterým se žádá o vydání dokladu nebo písemného vyřízení podléhajícího poplatku, s výjimkou případů uvedených v odstavci 1, nalepí se kolková známka na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán vyměřující poplatek na doklad (vyřízení).

(3) Platí-li se poplatek na písemnou výzvu k zaplacení, nalepí se kolková známka na tuto výzvu pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Vydá-li se po vrácení výzvy doklad (písemné vyřízení), nalepí se horní díl kolkové známky na doklad (vyřízení). V případě, kdy se doklad nevydává, nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se i horní díl na písemnou výzvu k zaplacení.

(4) V ostatních případech se nalepí horní díl kolkové známky vždy na písemné vyřízení zpoplatněného úkonu a spodní díl vždy do spisu orgánu vyměřujícího poplatek. Nevydá-li se písemné vyřízení nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky do spisu orgánu vyměřujícího poplatek.

(5) Orgán, u něhož byly kolkové známky použity, znehodnotí vždy kolkové známky otiskem kulatého úředního razítka neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku byla na obou dílech kolkové známky a část na listině, na které je kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na doklad se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně překrývat.

Příkladem podrobné methodiky jsou pokyny ČÚZaK č. 12 o postupu katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků podle platné právní úpravy ze dne 30. 1. 1995, čj. 108/1995-22.[1]

Prameny a literatura

  • Heslo Kolek. In Ottův slovník naučný.

Další odkazy