Konfederace

Přejít na: navigace, hledání

Konfederace je spolek svrchovaných států, který vzniká mezinárodní smlouvou mezi nimi. Na rozdíl od svazku obdobné kategorie, kterým je aliance, mívají kondeferace zřízeny stálé orgány, které v rozsahu zřizovací smlouvy rozhodují společné věci konfederace. Členy konfederace jsou jen jednotlivé státy. Z řady historických konfederací se vývojem staly federace (USA, Německo, Švýcarsko) nebo se zcela rozpadly. Tato nestálost formy se proto v literatuře také často považuje za jeden ze znaků konfederace.

Rozdíl mezi federací a konfederací

  • Zatímco právním základem federace je ústava, u konfederací to je mezinárodní smlouva.
  • Federace má zákonodárnou moc, která váže přímo občany, rozhodovací pravomoc konfederace zavazuje jen jednotlivé členské státy.
  • Neexistuje státní občanství konfederace.

Příklady konfederace

  • Švýcarsko v letech 1291-1798 a 1803-1848
  • Německo v letech 1815-1866
  • USA v letech 1781-1787
  • konfederace jižních států USA v letech 1861-1865
  • tzv. Sjednocná arabská republika 1958-1961
  • Federace Rhodésie a Njaska 1953-1963