Kraj

Přejít na: navigace, hledání

Kraj je tradiční větší jednotkou územní samosprávy v českých zemích. V některých státech mu odpovídá župa.

V gothice vzniklo v Českém království 12 krajů. V čele krajů stáli poprávci (iudices provinciales) a 2 krajští hejtmani. V druhé polovině 15. století existovaly tyto kraje:

 1. pražskýkouřimský
 2. slánský neměl poprávce.
 3. žatecký
 4. bechyňský
 5. prácheňský (písecký): v Písku sídlil kmet. Byl spojen s vltavským děkanátem a podbrdskou cudou.
 6. plzeňský
 7. rakovnický neměl poprávce.
 8. litoměřický
 9. boleslavský
 10. hradecký
 11. chrudimský byl spojen s mýtským děkanátem.
 12. čáslavský

K tomu existovaly ještě 4 vnější kraje:

 1. Loketsko
 2. Trutnovsko
 3. Žitavsko
 4. Kladsko

V roce 1714 byla provedena územní reforma:

 1. slánský kraj zanikl připojením k rakovnickému kraji a do Slaného bylo přeloženo sídelní město.
 2. k žateckému kraji bylo připojeno Loketsko a Chebsko.
 3. berounský kraj vznikl vydělením Vltavska a Podbrdska z píseckého kraje.
 4. z litoměřického krej bylo odděleno mělnické panství.
 5. k boleslavskému kraji byla připojena část brandýského panství a celé mělnické panství.

V roce 1751 bechyňský kraj rozdělen na podíl táborský a budějovický, plzeňský na podíl plzeňský a klatovský, žatecký na podíl žatecký a loketský a hradecký na podíl hradecký a bydžovský.

V roce 1849 byla provedena radikální reforma, kdy zůstalo pouze 7 krajů (krajských vlád) a 13 zemských (tj. krajských) soudů. V roce 1854 byla provedena nová reforma: bylo zřízeno 13 krajů a 15 krajských soudů. V roce 1862 bylo krajské zřízení zrušeno.

Kraje byly obnoveny v roce 1949 a radikálně reformovány v roce 1960. V roce 1990 byly zrušeny krajské národní výbory, které byly obecnými správními úřady. V nové podobě byly kraje obnoveny v roce 1997. Území krajů z roku 1960 dodnes přežívají v soudní obvody a správní obvody pro zvláštní státní správu (např. daňovou).

Prameny a literatura

 • zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, byl zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. přejmenován na zákon o organisaci politické správy

Další odkazy