Matka

Verse z 25. 8. 2014, 13:14; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Matka je žena, která má nejužší vztah k dítěti. Je však sporné, co jej zakládá. Jsou na to tyto náhledy:

  • konservativní: Matkou je žena, která dítě porodila.
  • liberální: Matkou je žena, která dítě vychovává na základě smlouvy.
  • socialistický: Matkou je žena, z jejíhož vajíčka dítě vzniklo.

Původně o definici matky nebyly žádné spory. Podle římské maximy: Mater semper certa est. Nicméně s tím, jak rosta touha žen po dítěti, která kvůli neplodnosti nebo z jiného důvodu nemohla být naplněna, vznikl spor mezi konservativním a liberálním pojetí. Smluvní převod mateřství však byl uznáván málokde.

Od roku 1978, kdy existuje dárcovství vajíčka, vstupuje do hry i socialistické pojetí. To je však uznáváno málokým.[1] Článek 2 úmluvy CETS 85,[2] vyhlášené pod č. 47/2001 Sb. m. s., totiž říká, že platí konservativní pojetí. To se promítlo do § 50a zákona o rodině, zavedeného novelou č. 91/1998 Sb. Důvodová zpráva nijak neodůvodnila, proč bylo zvoleno právě konservativní pojetí.[3] Toto ustanovení bylo s drobnou textovou změnou recipováno do § 775 NOZ.

Podívejte se také na