Pracovní právo

Verse z 2. 5. 2007, 08:28; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pracovní právo je právní odvětví soukromého práva, které se zabývá poměry mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a jejich zástupci.

Pracovní právo se jako zvláštní disciplína etablovalo teprve ve 20. století. Základem pracovního práva je pracovní smlouva a hromadná pracovní smlouva – kollektivní smlouva. Protože je regulace pracovního práva politicky extrémně citlivá, je předmětem podrobné právní úpravy, zejména pracovní doby a BOZP. V totalitních státech bylo pracovní právo kodifikováno v zákonících práce.