Souběh trestů

Verse z 4. 11. 2006, 01:51; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

O souběhu trestů se hovoří, jestliže soud odsouzenému ukládá úhrnný nebo souhrnný trest.

Za této situace se trest vyměří podle jedné ze tří zásad:

  1. Kumulační zásada (z lat. cumulare = kupit) znamená, že horní hranice sazeb sečtou a uloží se trest, který je součtem obou dílčích trestů. Uplatňuje se např. v USA.
  2. Absorpční zásada (z lat. ab- + sorbere = nasát) znamená, že při výměře trestu se použije nejvyšší z horních hranic ukládaných trestů a v tomto rozmezí se trest uloží. Tato zásada platí v českém právu.
  3. Asperační zásada (z lat. asper = drsný) je kombinací předchozích možností. Soud může při ukládání trestu překročit nejvyšší přípustnou trestní sazbu, trest však nekonstruje jako prostý mathematický součet dílčích trestů. Asperační zásada se uplatňuje např. na Slovensku, kde lze při ukládání souběžných trestů použít horní hranici trestní sazby zvýšenou o polovinu.

Vizte též