Souhrnný trest

Přejít na: navigace, hledání

Souhrnný trest podle ustanovení § 35 odst. 2 a 3 trestního zákona je trest ukládaný soudem za situace, kdy obviněný byl v mezidobí mezi spácháním souzeného trestného činu a vyhlášením rozsudku nepravomocně odsouzen za jiný trestný čin. Soud předchozí trest zruší a uloží nový, souhrnný trest.

Při ukládání souhrnného trestu se uplatňuje absorpční zásada, tzn. použije se trestní sazba nejpřísněji trestného činu a podle ní se trest vyměří.

Tím, že je brán ohled na dosud nepravomocné předchozí odsouzení, ukládání souhrnných trestů stricto sensu porušuje zásadu presumpce neviny.

Vizte též