Stricto sensu

Přejít na: navigace, hledání

Stricto sensu, řidčeji stricte, je v právu často užívaný latinský obrat, jehož význam je "přísně vzato", "v přísném (úzkém) slova smyslu".

V pojetí orthografických ignorantů, např. v časopise Právní fórum, se jedná o senzu stricto, např. "V textu kapitoly se objevuje bez dalšího vysvětlení termín „místní daň“, který má ale vždy jiný význam. V některých případech (např. str. 19) se jedná o termín v pojetí senzu stricto, jinde (např. str. 24) se jedná o pojetí senzus lato."[1]

Opakem je řidčeji používané largo sensu, "v širokém smyslu slova".

Vizte též