Správní obvod

Přejít na: navigace, hledání

Správní obvod je právní pojem označující územní působnost správního úřadu.

Každý správní úřad musí mít stanoven správní obvod. Velikostně může jít od území jedné obce (např. Brno), ba její části (např. Praha 1), až po celý stát.

V ČR existují tyto velikosti správních obvodů, přičem větší velikost se vždy beze zbytku dělí na menší velikost:

 1. ve všech obcích – obecní úřad. Příklad: kladenský městský úřad.
 2. v obcích typu II, např. matriční úřad. Příklad: odbor matrik kladenského městského úřadu.
 3. v obcích s pověřeným obecním úřadem, např. stavební úřad. Příklad: stavební odbor kladenského městského úřadu.
 4. v obcích s rozšířenou působností, např. vodoprávní úřad. Příklad: vodoprávní odbor kladenského městského úřadu.
 5. okresní, např. pozemkový úřad. Příklad: Pozemkový úřad v Kladně.
 6. krajské
 7. celostátní, např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Například městský úřad obce s rozšířenou působností má tyto správní obvody:

 1. městského úřadu obce s rozšířenou působností
 2. pověřeného obecního úřadu
 3. městského úřadu obce typu II
 4. jako každý obecní úřad

Lze tedy uzavřít, že výraz "Správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno" je matoucí, neboť není jasné, který ze 4 správních obvodů připadajících v úvahu se tím myslí.

Vizte též