Obecní úřad

Přejít na: navigace, hledání

Obecní úřad je smíšený útvar obce. Slouží zároveň jako kancelář obecní rady nebo obecního zastupitelstva a zároveň jako správní úřad vykonávající přenesenou státní správu.

V ČR jsou tři druhy obecních úřadů:

  1. obecní úřad bez přívlastku. Má jej zcela nevhodně každá obec, tedy včetně obcí I. typu. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí.
  2. pověřený obecní úřad. Má jej toliko obec II. typu, kterých je 388.
  3. obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nevhodný a matoucí název, vhodnější by byl (malý) okresní úřad. Obec totož nemá žádnou rozšířenou působnost; tu má toliko její obecní úřad. Je v obci III. typu, kterých je 205.