Kancelář

Přejít na: navigace, hledání

Kancelář (angl. office, fr. bureau) je organisační jednotka veřejné správy nebo justice. Na rozdíl od úřadu nemá vlastní agendu a slouží pouze jako pomocný útvar orgánu.

Kancelář lze nejlépe přirovnat k oddělení úřadu, jehož orgán (vedoucí) má k ruce podřízené, referenty (zpravodaje) a pomocný personál (sekretáře).

Některé typické kanceláře jsou z historických důvodů nazývány úřady, např. úřad vlády. Ten se však kvůli přípravě státní služby stal správním úřadem. Podobná je situace Úřadu Rady pro rozhlasové a televisní vysílání.

Prameny a literatura

  • zákon č. 654/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Kancelář presidenta republiky[1], [2], [3] (zrušený)
  • zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky, ve znění zákona č. 129/1970 Sb. (zrušený)
  • zákonné opatření č. 16/1976 Sb., o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (zrušené)
  • zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (zrušený)
  • zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů