Rada pro rozhlasové a televisní vysílání

Přejít na: navigace, hledání

Rada pro rozhlasové a televisní vysílání (RRTV) je nejvyšší správní úřad, který uděluje licence pro rozhlasové nebo televisní vysílání.

Protože RRTV není uvedena v kompetenčním zákoně, existují pochybnosti, zda je správním úřadem. Splňuje však všechny jeho znaky a je to i výslovně stanoveno § 4 odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů: "Rada je správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy."

Česká Rada pro rozhlasové a televisní vysílání následně censuruje pořady nejčastěji s odvoláním na ochranu dětí a mládeže. Tu často stvrdí i Nejvyšší správní soud, např. v případu diskuse Měli jste někdy čistě sexuální vztah? na Frekvenci 1 dopoledne 6. září 2004: "Jednotlivé výroky posluchačů, evidentně kladně hodnotící vztahy navazované pouze pro sex, komentované známými osobnosti, mohou děti vnímat tak, jak v napadeném rozhodnutí uvedl žalovaný [RRTV], tedy jako vědomí toho, že jde o jev naprosto přirozený, žádoucí nebo rozšířený."[1] V rekapitulaci argumentů RRTV v rozsudku NSS je použita formulace bez žádoucnosti: "Naopak volnost, s jakou se o uvedeném jednání v pořadu mluví, může v dětském posluchači zanechat dojem, že promiskuita a nevěra je zcela častý, rozšířený a přirozený jev." V prvostupňovém rozsudku jsou argumenty RRTV shrnuty "může v dítěti zanechat dojem, že ... je zcela přirozená a neškodná věc, bez jakéhokoliv dopadu ... něco běžného a přirozeného ... běžnou normou ve vztazích mezi lidmi a to formou módní, jaksi nezkostnatělou ... něčím zcela přirozeným, je nezávaznou hrou zbavenou jakékoliv morální odpovědnosti..."[2] Samo rozhodnutí RRTV není na jejím webu dostupné.

Zřejmě na konci roku 2010 vydala RRTV seznam vulgarismů a nadávek.[1]

Vizte též

Poznámky pod čarou

  1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 26. 2. 2007, čj. 8 As 62/2005-66
  2. http://www.rrtv.cz/cz/files/judikaty/8655%20-%208%20Ca%20108-2005.pdf

Další odkazy