Správní obvod

Přejít na: navigace, hledání

Správní obvod je právní pojem označující územní působnost správního úřadu.

Každý správní úřad musí mít stanoven správní obvod. Velikostně může jít od území jedné obce (např. Brno), ba její části (např. Praha 1), až po celý stát.

V ČR existují tyto velikosti správních obvodů, přičem větší velikost se vždy beze zbytku dělí na menší velikost:

 1. ve všech obcích, včetně obcí typu I – obecní úřad. Příklad: kladenský městský úřad.
 2. v obcích s matričním úřadem. Příklad: odbor matrik kladenského městského úřadu.
 3. v obcích se stavebním úřadem. Příklad: stavební odbor kladenského městského úřadu.
 4. v obcích typu II – s pověřeným obecním úřadem, např. sociální úřad. Příklad: sociální odbor kladenského městského úřadu.
 5. v obcích typu III – s rozšířenou působností (ORP), např. vodoprávní úřad. Příklad: vodoprávní odbor kladenského městského úřadu.
 6. okresní, např. pozemkový úřad. Příklad: Pozemkový úřad v Kladně.
 7. krajské
 8. celostátní, např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Například městský úřad obce s rozšířenou působností má tyto správní obvody:

 1. městského úřadu obce s rozšířenou působností
 2. pověřeného obecního úřadu
 3. stavebního úřadu
 4. matričního úřadu
 5. jako každý obecní úřad

Lze tedy uzavřít, že výraz "Správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno" je matoucí, neboť není jasné, který ze 4 správních obvodů připadajících v úvahu se tím myslí.

Vizte též