Textualismus

Přejít na: navigace, hledání

Textualismus je methoda formalistického výkladu právní normy přehnaně lpějící na jejím textu. V angličtině se v tomto smyslu někdy hovoří o literalismu – od literal = "doslovný".

Textualismem jsou v různé míře stiženy zejména generace právníků, které působily v totalitě. Soudce-textualista nehledá právo (tj. spravedlnost), nýbrž právní normu, která danou situaci přesně vyřeší, a pokud ji nenajde, na hledání spravedlnosti resignuje. Převládající textualistické rozhodování je jednou z hlavních příčin, proč je postkomunistické soudnictví veřejností vnímáno jako nespravedlivé.

Vizte též