Zproštění z úřadu

Přejít na: navigace, hledání

Zproštění z úřadu je výsledek procedury (angl. impeachment, něm. Amtsenthebungsverfahren, doslovně postup pro zproštění z úřadu), kdy se volený funkcionář dopustí závažného deliktu a je za to potrestán zbavením funkce.

V ČR není příliš rozšířené, o čemž svědčí i absence vžitého českého pojmenování. Místo toho se neustále uvažuje o odvolání z úřadu prostřednictvím negativní volby, což je výraz imperativního mandátu a rousseauovské volonté générale. Takové pošlapání dělby moci však není žádoucí.

Podívejte se také na

Externí odkazy