Zproštění z úřadu

Přejít na: navigace, hledání

Zproštění z úřadu je výsledek procedury (angl. impeachment, něm. Amtsenthebungsverfahren, doslovně postup pro zproštění z úřadu), kdy se volený funkcionář dopustí závažného deliktu a je za to potrestán zbavením funkce.

Podle klassického angloamerického pojetí obžalovává funkcionáře dolní komora parlamentu u horní komory. Předmětem je delikt, který je porušením přísahy funkcionáře (angl. high crimes and misdemeanours).

Česká republika

V ČR není příliš rozšířené, o čemž svědčí i absence vžitého českého pojmenování. Místo toho se neustále uvažuje o odvolání z úřadu prostřednictvím negativní volby, což je výraz imperativního mandátu a rousseauovské volonté générale. Takové pošlapání dělby moci po vzoru článku 39 odst. 2 kommunistické ústavy z roku 1960 („Národní shromáždění má 300 poslanců, kteří jsou lidem voleni, lidu odpovědni a mohou být lidem odvoláni.“) však není žádoucí.

Podívejte se také na

Externí odkazy