Ex officio

(Přesměrováno z Úřední povinnost)
Přejít na: navigace, hledání

Ex officio (zkráceně ex offo) je latinská frase s významem "z úřadu", z úřední povinnosti.

V činnosti orgánů veřejné moci je řízení z úřední povinnosti jednou ze dvou základních modalit jednání tohoto orgánu; opakem je řízení na návrh.

O obhájci ex offo se hovoří v trestním řízení tehdy, neustanoví-li si obviněný obhájce a buď jej musí mít (tzv. nutná obhajoba), např. je-li ve vazbě, nebo o něj požádá. Obhajoba ex offo je však v České republice obvykle vykonávána tak formálně, že se o hájení zájmů obviněného v materiálním smyslu prakticky nedá hovořit.

Vizte též