Újma

Přejít na: navigace, hledání

Újma je souhrnný pojem užívaný v českém právním řádu místo systematičtějšího a vhodnějšího pojmu škoda. Jde o neblahé residuum komunistické právní úpravy, která status škody přiznala jen materiálním škodám a poškození zdraví, nikoli nemajetkové újmě způsobené např. zásahem do práva na ochranu osobnosti.

Jazykově jsou újma a škoda plně synonymní.

Vizte též