Ústavní dekret č. 22/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Ústavní dekret č. 22/1945 Sb. o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vydaný 23. června 1945, je jedním z dekretů presidenta Beneše.

Vláda byla tímto dekretem zmocněna, aby rozhodla, které dekrety a další právní předpisy vydané exilovou vládou mají zůstat v platnosti (mají být recipovány), a aby je republikovala. Rovněž měly být republikovány exilové mezinárodní smlouvy.

Vizte též

Další odkazy