Župa

Přejít na: navigace, hledání

Župa (lat. comitatus, maď. megye) je jiný název pro kraj používaný v Maďarsku a zemích jím ovlivněných (Rumunsko, Slovensko, Československo).

Československo

Dne 29. února 1920 byl pod č. 126 Sb. z. a n. vydán zákon o zřízení župních a okresních úradů v republice Československé. Zaváděl župní úřady a území republiky rozdělil na 21 žup - 9 v Čechách, 5 na Moravě, 1 ve Slezsku, 6 na Slovensku. Župní zákon se nevztahoval na území hlavního města Prahy, jehož správa měla být upravena zvláštním zákonem, a také na území Podkarpatské Rusi, které bylo na župy rozděleno až dodatečně.

Župy byly zřízeny následujícím způsobem :

Čechy:

 1. Praha (pro okolní venkov)
 2. Pardubice
 3. Hradec Králové
 4. Mladá Boleslav
 5. Česká Lípa
 6. Louny
 7. Karlovy Vary
 8. Plzeň
 9. České Budějovice

Morava:

 1. Brno
 2. Jihlava
 3. Olomouc
 4. Uherské Hradiště
 5. Moravská Ostrava

Slezsko:

 1. Těšín

Slovensko:

 1. Bratislava
 2. Nitra
 3. Zvolen
 4. Turčianský sv. Martin
 5. Liptovský sv. Mikuláš
 6. Košice

Výše uvedená reforma nebyla v českých zemích nikdy uvedena v praxi. Župy v tomto rozsahu byly zavedeny pouze na Slovensku, kde dokonce proběhly volby do župních zastupitelstev. V roce 1927 byla provedena nová správní reforma, oficiálně byla vydána zákonem č. 125/1937 Sb. z. a n. s účinností od 1. července 1928. (V historických českých zemích však s účinností až od 1. prosince 1928). Na základě tohoto zákona byly vytvořeny pouze 4 správní celky - a to země.

Země:

 1. Česká - se zemským úřadem v Praze
 2. Moravskoslezská (Brno)
 3. Slovenská (Bratislava)
 4. Podkarpatskoruská (Užhorod)