A násl.

Přejít na: navigace, hledání

A násl. (a následující; lat. et seq., sq., z et sequens, et sequentes, et sequentia) je zkratka vyjadřující odkaz na několik po sobě následujících ustanovení právního předpisu, např. "ustanovení § 31 a násl. občanského soudního řádu".

Latinský tvar sq. se někdy používá bez mezery, např. "§ 11sq. občanského zákoníku", podobně jako dnes již poměrně zřídka užívaná zkratka n: "ustanovení § 53n zákoníku práce".