Adjudikace

Přejít na: navigace, hledání

Adjudikace (z lat. ad- + iudicare = přisoudit) je pojem mezinárodního práva, který označuje nabytí územní suverenity nad určitým územím na základě rozhodnutí mezinárodního soudu. Dochází k ní tehdy, když má ono adjudikační rozhodnutí povahu konstitutivní, je tedy vydáno mezinárodním orgánem, který odvozuje svou pravomoc z mezinárodní smlouvy, které je dosavadní suverén signatářem.

Termínu adjudikace se někdy v právu užívá i obecně, ve smyslu "soudní rozhodnutí".