Antonín Randa

Přejít na: navigace, hledání
Antonín Randa

Rytíř Antonín Randa (8. července 1834 Bystřice nad Úhlavou – 6. října 1914 Dobřichovice) byl vynikající civilista a komercialista a nejvýznamnější český právník 19. století.

Randa se angažoval i v politice (za Národní stranu, tj. za staročechy), působil v Panské sněmovně a krátce i v rakouské vládě. Významný je rovněž jeho přínos pro rozvoj výuky práva na pražské České universitě Karlo-Ferdinandově, jejímž byl v letech 1883–1884 rektorem.

Ukázka z díla

Vlastnictví jest bezprostředná a úplná čili nejsvrchovanější právní moc nad věcí hmotnou nebo správněji řečeno: pojmová právní možnosť přímého a neobmezeného nakládání věcí hmotnou. Pravím: pojmová možnosť; neboť byť i vlastnictví v některém případě věcnými právy jiných osob bylo obmezeno, vždy dle pojmu jeho zbývá možnosť, že práva obmezující časem přestanou a tudíž vlastnictví svého původního neobmezeného objemu opět dosáhne. Poskytuje tedy vlastnictví právní moc ku všemožnému nakládání věcí pokud určitý jeho spůsob pro zvláštní příčinu vymezen není. Definice § 354. zák. jest ovšem nesprávná, hlavně proto, že k podstatě práva vlastnického počítá i moc nakládati požitky věci, kdežto vlastnictví vlastnictvím býti zajisté nepřestává, když požívání věci někomu jinému, na př. usufruktuáři náleží.

Právo vlastnické

Podívejte se též na