Armáda

Přejít na: navigace, hledání

Armáda (angl. army) je základní ozbrojenou silou. Jejím úkolem, jako všech ozbrojených sil, je boj s vnějším nepřítelem.

Armádní jednotky

Každá jednotka se obvykle skládá ze tří nižších jednotek, někdy více.

 1. armádní sbor – má 30 až 60 000 vojáků. Velí mu armádní generál.
 2. divise (angl. division) – má 10 až 20 000 vojáků. Velí ji generálmajor, dříve podmaršál.
 3. brigáda (angl. brigade) – má 3000 až 6000 vojáků. Velí ji brigádní generál (dříve "brigádník").
 4. pluk (fr. régiment, angl. regiment) – má 1000 až 4000 vojáků. Jeho velitelem je plukovník (angl. colonel, něm. Oberst), původně hejtman.
 5. prapor (fr. bataillon, angl. battalion) – má 400 až 1200 vojáků. Nyní už zástavu nemá, tu má pluk. Velí mu podplukovník.
 6. rota, původně setnina (rus. рота, fr. compagnie, angl. company), dělostřelecká batterie (angl. battery), jezdecký oddíl (angl. troop) nebo kolona (angl. column) – má 100 až 200 vojáků. Jejím velitelem je kapitán (setník). Speciálním rotou je úderný (přepadový) oddíl (angl. commando).
 7. četa (fr. peloton, angl. platoon, něm. Zug) – má 24 až 50 vojáků. Velí ji poručík (původně zástupce hejtmana, angl. lieutenant) nebo četař (něm. Zugsführer).
 8. družstvo, původně roj (angl. squad, něm. Schwarm) – má 6 až 20 vojáků. Vytváří rojnici (něm. Schwarmlinie). Velí mu desátník (angl. corporal).

Elitními jednotkami jsou myslivecké (fr. chasseurs), které jsou složeny z vynikajících střelců drobné a mrštné postavy.

Hodnosti

Jsou výrazem kastovnictví armády. V Sovětském Rusku byly zrušeny; obnoveny byly ve 30. letech.

 1. professionálové
  1. generálové
  2. důstojníci: plukovník, major, kapitán a poručík
  3. praporčíci: praporčík a rotmistr
 2. odvedenci
  1. poddůstojníci: (v rámci sovětisace též staršina), rotný, četař a desátník
  2. mužstvo: svobodník a vojín