Asistent státního zástupce

Přejít na: navigace, hledání

Asistent státního zástupce je odborný pomocník státního zástupce. Obdobou této funkce u soudů je asistent soudce.

Do funkce asistenta státního zástupce jmenuje vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství na návrh státního zástupce, o jehož asistenta se jedná. Podmínkou je vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo. Pro nejvyšší státní zástupkyni, její náměstky a ředitelé odborů Nejvyššího státního zastupitelství, kteří jsou státními zástupci, platí, že každý z nich podle zákona o státním zastupitelství má alespoň jednoho asistenta. Výkon funkce asistenta je uznáván jako praxe právního čekatele státního zastupitelství. Funkce asistenta státního zástupce byla po vzoru soudů v roce 2006 nejprve zřízena u Nejvyššího státního zastupitelství v Brně bez zákonné úpravy na návrh náměstka nejvyšší státní zástupkyně Zdeňka Koudelky a následně byla z iniciativy Nejvyššího státního zastupitelství upravena v § 3 odst. 2, § 32a, § 33 odst. 2 a § 34 odst. 9 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a § 468a trestního řádu č. 141/1961 Sb. novelou zákonem č. 121/2008 Sb. Asistent může činit jednotlivé úkony státního zástupce z jeho pověření, v trestním řízení může zastupovat obžalobu u okresního soudu.