Audiatur et altera pars

Přejít na: navigace, hledání

Audiatur et altera pars (latinsky: Budiž slyšena i druhá strana) nebo zřídka též audi alteram partem (latinsky: Slyš druhou stranu) je právní zásada, která znamená, že v processu musí mít právo být slyšeny obě strany.

Vyjadřuje, že nikdo nesmí být odsouzen bez slyšení, v němž má možnost odpovědět na obvinění vznesená proti němu. Je považováno za základní požadavek spravedlnosti ve většině právních systémů, že obviněný má být v processu zjišťování viny obdařen právem konfrontovat svědky proti němu a prověřit důkazy předložené obžalobou.

To bylo nedávno použito Mezinárodním soudním dvorem v případu nukleárních testů ve vztahu k nepřítomnosti Francie při rozsudku (Nuclear Tests, 1974 I.C.J. 265.)