Občanský soudní řád

(Přesměrováno z CŘS)
Přejít na: navigace, hledání

Občanský soudní řád (zkratka OSŘ nebo o. s. ř.) je jedním z nejdůležitějších zákonů. Je to procesní předpis, který upravuje komplexně řízení před soudem v občanskoprávním řízení. Upravuje mj. způsob doručování, provádění důkazů, přípustné podklady pro rozhodnutí soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky apod.

Kvalita občanského soudního řádu je velmi důležitá, neboť na ní závisí, jak účinně a především jak rychle budou soudy schopny poskytovat ochranu právům fysických a právnických osob.

V současné době platí občanský soudní řád z roku 1963 (zákon č. 99/1963 Sb.) a lze říci, že přes četné novelisace tento předpis už nevyhovuje současným potřebám, neboť je příliš formalistický, dává prostor pro obstrukční jednání stran a zatěžuje soud i strany mnoha zbytečnými úkony.

Na dikci občanského soudního řádu se dodnes odráží vliv jeho nepřímého předchůdce, rakouského civilního řádu soudního (zákon č. 113/1895 ř. z.), který na území Československa platil až do r. 1950; nutno však poznamenat, že i tento procesní předpis byl v mnoha směrech kvalitnější než zákon současný.

Prameny a literatura

  • Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová et al.: Občanský soudní řád. Komentář. C. H. Beck, Praha 6. 11. 2013, 1424 pp., ISBN 978-80-7400-506-0; komentář nového typu.

Další odkazy