Zákon

Přejít na: navigace, hledání

Zákon je obecný právní předpis. Je přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Pokud jde o právní sílu, zákon je nadřazen podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízen ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám.

Z hlediska oblasti právní úpravy není zákonodárce ničím omezen, může tedy normovat kteroukoli oblast společenských vztahů, aniž by k tomu potřeboval zvláštní zmocnění. Obecně platí, že povinnosti lze fysickým a právnickým osobám ukládat pouze zákonem; podzákonným předpisem tak lze činit, pouze existuje-li k tomu zvláštní zákonné zmocnění. Ukládání některých povinností, např. placení daní a poplatků, je však vyhrazeno zákonu.

Může dojít k tomu, že zákon nebo některé jeho ustanovení odporuje ústavnímu řádu (pořádku). V takovém případě zákon nebo jeho část zruší Ústavní soud.

Vizte též