Řád (procesní)

Přejít na: navigace, hledání

Řád (angl. rules of procedure, fr. règles de procédure, něm. Prozeßordnung) se v právu nazývá zákon, který kompexně upravuje procesní právo určitého odvětví. Obecnější název takového zákona je procesní předpis.

V českém právu se používají tyto řády:

Ne všechny procesní předpisy jsou v českém právním řádu pojmenovány jako "řád". Nejdůležitějšími výjimkami jsou:

Poštovní řád, který je dnes obsahem zákona o poštovních službách a jeho prováděcí vyhlášky, nelze za procesní předpis považovat, neboť poštovní služby, ač mají významné veřejnoprávní aspekty, jsou dnes považovány za součást soukromého práva. Totéž platí o telekomunikačním řádu (zákon o telekomunikacích).

Vizte též