Děkan

(Přesměrováno z Děkan (církev))
Přejít na: navigace, hledání

Děkan (lat. decanus = desátník, angl. dean, fr. doyen, něm. Dekan) je označení hodnostáře.

Katholická církev

Děkan je v římskokatholické církvi kněz, jemuž je svěřen děkanát tvořený několika sousedními farnostmi. V České republice je dnes na děkanáty rozdělena pouze Moravská provincie, v České provincii se používá dělení na vikariáty. Obecně však tato hierarchická úroveň správního členění ztrácí na významu a je nahrazována přímou interakcí mezi faráři a biskupem, popř. biskupskou konferencí.

Vysoké školství

Děkan je představitelem fakulty vysoké školy. Je to důsledkem toho, že university vznikly z kathedrálních a klášterních škol.

Vizte též