Farář

Přejít na: navigace, hledání

Farář (lat. paroecius, z řec. παροικος = přistěhovalec; angl. (parish) priest, fr. curé, něm. Pfarrer) je v římskokatholické církvi kněz, jemuž byla svěřena péče o farnost.

Farář je nejvyšším představitelem církevní moci ve své farnosti. Jiní duchovní, kteří jsou mu přiděleni, mu podléhají. Tradičně to bývá farní vikář (historicky nazývaný kaplan).

Farář je podřízen buď okrskovému vikáři, děkanovi, nebo přímo diecesnímu biskupovi.